EkthesiakosXwros

Trapezoid

To 1 sheet or 2 sheets construction, asymmetric all sides.

Read 36373 times