Υαλοστάσια

Συντελεστής ανεμοπίεσης: Κατηγορία C5                                       
Συντελεστής υδατοπερατότητας: Κατηγορία Ε                                               
Θερμικός συντελεστής, ανάλογα επιλογής κρυστάλλων: 1,0 – 1,4w/mqk                        
Ακουστικός συντελεστής, ανάλογα επιλογής κρυστάλλων: 36-46 db                          
Αντικολητή – τρικολητή ξυλεία ξηραντηρίου, με σχετική υγρασία 10-12 βαθμούς με συνδυασμό φυσικής και τεχνητής ξήρανσης.                                                              
Κασώματα διατομής 68Χ82mm. για τα ανοιγόμενα κουφώματα, 170X44mm. στα χωνευτά), όλα  αντικολητά – τρικολητά (τα κασώματα των συρόμενων χωνευτών είναι μεταβλητής διατομής, ανάλογα με το πάχος της τοιχοποιϊας      που θα προκύπτει κατά περίπτωση).                                                   
Φύλλα διατομής 68Χ82mm. για τα ανοιγόμενα κουφώματα, 130Χ68mm. στα συρόμενα, όλα αντικολητά – τρικολητά.                                                        
Μηχανισμοί ανοιγόμενοι – ανακλινόμενοι, με πολλαπλά σημεία σφράγισης, με σπανιολέτα στα δίφυλλα υαλοστάσια (στο 2ο φύλλο) με πόμολο και μηχανισμοί κύλισης με ράουλα, συρόμενοι βαρέως τύπου με οδηγό αλουμινίου στο δάπεδο, για τα συρόμενα.
Διπλά κρύσταλλα (float) άχρωμα Ευρωπαϊκά για τα ανοιγόμενα - ανακλινόμενα υαλοστάσια, διατομής 4mm. το καθένα με διάκενο 16 mm.(4mm./16/4mm. Low-E), ο εξωτερικός υαλοπίνακας είναι ενεργειακός (επεξεργασία basso emissivο).
Περβάζια εσωτερικά, διατομής 10Χ60mm. και αρμοκάλυπτρα εξωτερικά διατομής 10Χ30mm. (μόνο για τα  ανοιγόμενα – ανακλινόμενα).                                                        
Διπλά λάστιχα στεγανοποίησης περιμετρικά στην κάσα & στα δίφυλλα στην ένωση των δύο φύλλων (μπόϊ), καθώς και στα κατωκάσια των μπαλκονοπορτών. Στα συρόμενα κουφώματα υπάρχει επιπλέον λάστιχο στο μπινί για τη σφράγιση μεταξύ των φύλλων και των κασωμάτων.                                    
Εμποτισμός Flow-Coating και τελική βαφή με 4 στάδια υδατοδιαλυτής λάκας σε απόχρωση RAL, με φίλτρα προστασίας UVA (απορροφητές) από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία.                        
Νεροσταλάκτης ανοδειωμένου αλουμινίου στο κατωκάσι του υαλοστασίου, για την έξοδο του νερού.              
Κατωκάσι αλουμινίου για τις μπαλκονόπορτες, με ενσωματωμένο νεροσταλάκτη.                          
Ξύλινη καλύπτρα νεροσταλάκτη (μόνο στα υαλοστάσια των παραθύρων).

Read 62740 times